Letem Textilním Světem
navigace

english verzion

homepage

_LNG_SearchSupp

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
investice do vaší budoucnosti
eu.jpg, 2,2kB

Zdravotnické textilie - spotřební zdravotní materiál

Dokumenty

Conformity assessment,  Zdravotnické prostředky,  Uvádění na trh - spotřební zdravotnický materiál,  Centrum technické normalizace,  

Plošné textilie
B01Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti
ČSN 80 0074:1981
B02Zkoušení vlivu provozního chemického čištění na textilie
ČSN 80 0176:1981 ČSN EN ISO 3175 (80 0809):1996
B03Zjišťování tržné síly a tažnosti pletenin
ČSN 80 0810:1983
B04Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti
ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812):1999 BS 2576:1986 ISO 5081:1977 IWS TM 4:1996 DIN 53 857 T1,T2, ASTM D 1683 ASTM D 5034
B05Stanovení dostavy
ČSN EN 1049-2 (80 0814):1995
B06Zjišťování odolnosti v oděru na rotačním odírači
ČSN 80 0816:1980, PNJ 519-80-94, PV 3908, DIN 53863 T2
B07Zjišťování prodyšnosti
ČSN EN ISO 9237 (80 0817):1996, DIN 53 887, GOST 12088-7
B08Zkouška mačkavosti plošných textilií. Úhel zotavení.
ČSN EN 22313 (80 0820):1994, DIN 53 891-díl 1, PNJ 525-80-94
B09Stanovení savosti vůči vodě
ČSN 80 0828:1992
B10Zjišťování změn rozměrů po zpracování za mokra
ČSN EN 26330 (80 0821):2001, ČSN EN ISO 3759, (80 0825):1996, ČSN EN 25077, (80 0822):1996, DIN 53 870, DIN 53 892, PNs 012980/020/80/95, DIN 53 920GOST 12867-77, GOST 5012-82, GOST 8710-84
B11Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
ČSN 80 0823:1987, DIN 53 894
B12Zkoušení odolnosti plošných textilií proti povrchovému smáčení.Skrápěcí metoda: Spray - test
ČSN EN 24920, (80 0827):1994
B13Stanovení pevnosti v dalším trhání
ČSN EN ISO 13937-2 až 4 (80 0829):2001, BS 4303:1968, IWS TM 172:1996, IKEA SS 251231, DIN 53 859, DIN 16 726, ČSN ISO 6383-1 (64 0601)
B14Stanovení pevnosti spoje vrstev
ČSN 80 0830:1986, DIN 53 357, postup a
B15Savost plošných textilií. Stanovení nasákavosti
ČSN EN ISO 62 (64 0112)
B16Zjišťování vzhledu textilií po praní. Hladkost ploch, švů a stabilita puků
ČSN 80 0832:1991
B17Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači
ČSN 80 0833:1993
B18Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji
ČSN 80 0838:1975 Změna a-7/82, PN 251-04-83, ASTM D 3512
B19Zjišťování celkového a trvalého protažení.
ČSN 80 0840:1989, PN 251-03-80
B20Stanovení posuvnosti niti ve švu a ve tkaninách
ČSN 80 0842:1986 Změna a-11/88, IWS TM 117:1996, BS 3320:1988, DIN 53 868, ČSN 80 0826:1964, Změna a-3/77, b-11/77 ASTM D 434
B21Zjišťování délky a šířky
ČSN EN 1773 (80 0843):1998, DIN 16726
B22Zjišťování odolnosti proti opotřebení na přístroji typu Martindale
ČSN EN ISO 12 947-1,2,3,4 (80 0846):1999, IWS TM 112:1996, IWS (tm) 196:1996, BS 4655:1986, BS 5690:1991, PN 251-02-84, PN 251-05-84, PN 251-05-82, DIN 53 863 (metoda B)
B23Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači
ČSN 80 0850:1983
B24Zkoušení odolnosti pletenin proti zatrhávání
ČSN 80 0851:1983
B25Zjišťování relativní propustnosti vodních par plošnou textilií
ČSN 80 0855:1976
B26Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
ČSN 80 0858:1974
B27Zjišťování zešikmení a obloukovitosti u plošných textilií a oděvních textilních výrobků
ČSN 80 0865:1993
B28Pleteniny. Metoda stanovení počtu řádků a sloupků
ČSN 80 0868:1984, Změna a-5/88
B29Oděvní plošné textilie. Stanovení mačkavosti pomocí dutého válce
ČSN 80 0871:1986
B30Hmotnost pletených kusových výrobků
ČSN 80 0863:1992
B31Zjišťování tepelně izolačních vlastností (tepelná odolnost)
PNJ 543-80-96, ISO 8302, ČSN 72 7012-1:1994
B32Zjišťování pevnosti v tahu Metoda GRAB
ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812):1999, ASTM D 1682 :1984, ISO 5082, DIN 53 858
B33Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení
ČSN EN ISO 3386-1,2 (645441)
B34Zjišťování odolnosti tkanin proti třepení
PNJ 558-80-97
B35Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení
ČSN EN ISO 2411 (800830)
B36Textilie - určování odolnosti proti žmolkování a změně povrchu textilních plošných útvarů Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory, Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
ČSN EN ISO12945-1,2 (80 0837), SN 198 525
B37Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti
ČSN EN 1735 (800859)
B38Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
ČSN EN ISO 13938-1 (800875)
B39Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda
ČSN EN 1875-3 (804624)
B40Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla - Metoda 1
ČSN EN 12280-1 (804626)
B41Ponožky. Zjišťování svěru
PNJ 520-80-94
B42Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou
ČSN EN 12332-1 (804629)
B43Zkoušení tuhosti textilií převisem
ČSN EN ISO 9073-7 (80 6137), PNJ 532-80-95
B44Oděvní vložky podlepovací
PNJ 509-80-93
B46Zkušební metoda pro stanovení odolnosti tkanin proti žmolkování a změny vzhledu výrobku (metoda se žmolkovací komorou- ICI)
BS 5811:1986, IWS TM 152:1996
B48Zjišťování fyziologických vlastností - měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek ( zkouška pocení vyhřívanou destičkou)
ČSN EN 31 092 (80 0819):1996, ISO 11 092:1993
B49Čistící a namáčecí postupy pro hodnocení vlivu praní
BS 5651:1988
B50Stanovení nepromokavosti - Bundesmannovou zkouškou
ČSN EN 29865 (80 0856) :1995
B52Odolnost proti lepivosti
ČSN EN 25 978 (80 0860):1995
B53Pevnost v tahu povrstvených textilií
ČSN ISO 1421 (80 0861):1994
B54Oděr povrstvených textilií
ČSN EN 530 (83 2900):1996
B55Stanovení odolnosti proti pronikání vody
ČSN EN 20 811 (80 0818):1994, prEN 343, čl.5.1
B57Zjišťování celkového a trvalého protažení
P-VW 3909
B58Pevnost v dalším trhání Syntetické usně a koženky.
DIN 53 356
B59Zjišťování pevnosti švů.
ČSN EN ISO 13 935-1,2 (80 0841):1999
B62Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení vlastností jednotek balení
ČSN EN 2286 (80 4620):1996
B62Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení vlastností jednotek balení
ČSN EN 2286 (80 4620):1996
B63Rozměry přikrývek.
ČSN EN 14 (80 7610):1996
B64Měření rozměrů hotových výrobků.
ČSN 80 7040:1994, ČSN 80 0864:1981
B66Zjišťování užitných vlastností tkanin s Lycrou
TTM 033, TTM 035, TTM 074, TTM 076, TTM 077, TTM 079 A,B
B67Ochranné oděvy-Mechanické vlastnosti-Zkušební metoda:Odolnost proti propíchnutí
ČSN EN 863 (83 2773):1997
B73Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů
ČSN EN 13402-1 (807035)
B76Zjišťování tloušťky
ČSN EN ISO 5084 (80 0844):1996, PN 251-02-75, ČSN EN ISO 9073-2 (80 6132) :1998, ČSN EN 964-1, (806122):1996, DIN 53 855, ČSN 64 0181
B77Stanovení ukazatelů hmotnosti
ČSN 80 0845:1982 Změna 1-3/94, ČSN EN 29073 –1 (80 6131) : 1994, ISO 9073-1:1989, ČSN ISO 9864 (806129):1995, DIN 53 854, ČSN 80 0863:1992, ČSN EN 965 (80 6123):1966, DIN 53 884, ISO 3801, ČSN EN 984 (80 4420):1995, ČSN EN 12127 (80 0849), ČSN EN 430 (91 7829)
B78Textilie – Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších finálních textilních výrobků po domácím praní a sušení
ČSN EN ISO 15 487 (80 0854)
Hořlavosti
E07Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
ČSN EN ISO 10528 (80 0836):1996, BS 5651:1988
E15Hořlavost tkanin pro noční prádlo.
BS 5722
Stálobarevnosti
G04Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin
ČSN EN 20105-A04:1995 (80 0178), ISO 105-A04, STN EN 20105-A04
G34Plošné textilie. Stanovení dvoubarevnosti
ČSN 80 4403:1991
G42Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě
ČSN EN ISO 105C-08
G43Stálobarevnost v domácím a komerčním praní. Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě
ČSN EN ISO 105C-09
Zdravotní nezávadnost
H01Textilie-Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
ČSN EN 1413 (80 0066), ISO 3071:1980, STN 80 0066, STN EN 1413, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001Sb., Příloha 10, STN 80 0055 (4.6), STN 80 0054 (4.3)
H04Textilie. Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd Část 2 : Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
MITI 122:1972, ČSN EN ISO 14184-1 a 2 (800291), STN 80 0290, kap. 2, STN EN ISO 14184-1, 2, GOST 25617-83, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha 10,12, STN 80 0055 (4.3), STN 80 0054 (4.4)
H05Důkaz primárních aromatických aminů-Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
ČSN 62 1156, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. Příloha č. 8,9,10,12
Praní
J01Příprava označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů
ČSN EN ISO 3759 (80 0825), STN EN ISO 3759
J02Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
ČSN EN 26330 (80 0821), ISO 6330, STN EN 26330, ČSN EN ISO 6330
J03Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
ČSN EN 25077 (80 0822), ISO 5077, STN EN 25077
J04Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků
ČSN 80 7040, STN 80 7040
J05Textilie. Postupy pro simulaci komerčního praní pro zkoušení textilií
PNJ 587-80-2001
J06Textilie. Hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě
PNJ 521-80-94 a) 2002
Kvalita praní
K02Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy
ČSN 80 0601, DIN 54 270-3
K03Stanovení bělosti
ČSN ISO 105-J02
K04Obsah nespalitelného zbytku
DIN 53 919-2, PNJ 589-80-2001
Obvazový materiál
L01Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely
ČSN EN 1644-1 Příloha D (85 4260)
L02Látky rozpustné v lihu
ČSN 80 4103, čl. 23
L03Látky rozpustné v éteru
ČSN 80 4103, čl. 24
L04Vodný výluh
ČSN 80 4103, čl. 21
L05Stanovení obsahu chloridů
ČSN 80 4103, čl. 27
L06Obsah látek rozpustných v nepolárních rozpouštědlech
ČSN EN 1644-1 Příloha G (85 4260)
L07Zkouška na volný chlor
ČSN 80 4103, čl. 28
L08Fluoreskující látky
ČSN 80 4103 čl.29, ČSN EN 1644-1, příloha E (85 4260)
L09Redukující látky
ČSN 80 4103, čl.30
L10Stanovení obsahu vlhkosti obvazového materiálu
ČSN 80 4103, čl.31
L11Stanovení síranového popela
ČSN 80 4103, čl.32
L12Stanovení nasávací mohutnosti (hydrofilie)
ČSN 80 4103, čl.33
L13Stanovení rychlosti potopení
ČSN 80 4103, čl.34
L14Stanovení podílu viskózové střiže
ČSN 80 4103 čl.35
L15Zkouška na nepřítomnost škrobu ve tkaninách
ČSN 80 4103, čl.36
L16Stanovení obsahu škrobu
ČSN 80 4103, čl.37
L17Stanovení přítomnosti povrchově aktivních látek
ČSN EN 1644-1, příloha H (85 4260)
L18Zkouška na vápník
ČSN 80 4103, čl. 26
Ostatní zkoušky
M01Stanovení podílu textilních vláken ve směsích
ČSN 80 0067:1967 Změna a-8/70 Změna b-3/88, ISO 1833, ISO 5088, direktivy-72/276/EEC - 733/44/EEC, GOST 25617-83, Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb. a č. 94/1999 Sb.

organizace

AMSIN, družstvoOstrava - Výškovice
B.O.I.S. - FILTRY, spol. s r.o.Brno
B.V.V., a.s.Brno
BARKOTEX PRAHA spol. s r.o.Praha 4
BARTOŇ - textilní závody, a.s.Náchod
Batist, s.r.o.Červený Kostelec
BETONIKA spol. s r.o.Tovačov okr.Přerov
Bio Vendor-Lékař.technika spol. s r.o.Brno
Bohuslava SkaličkováProstějov 7
BONEKA, spol. s r.o.Teplice
Brolle v.o.s..Zbýšov u Brna
BROUK s.r.o.Ústí nad Labem
C.C.T. International s.r.o.Liberec
Chemia Servis CZ s.r.o.Praha 6
CHRIŠTOF, spol. s r.o.Vyškov
CLEANTEX a.s.Prostějov
CZECH ROVEX s.r.o.Brno
Dagmar VitamvásováMoravany
Deutsche Theaterbau Kinotechnik GmbHThalheim
DEVA F - M, s.r.o.Frýdek - Místek
DINA-HITEX spol.s r.o.Bučovice
Dům módy a.s.Praha 1
ECOTEX spol. s r.o.Vysoké Mýto
ECOTEXTIL, s.r.o.Neratovice
EKOTEX spol.s r.o.Ivančice
EMC & Co, s.r.o.,V.Mýto
Eva KolářskáTachlovice 19
FEZKO a.s.Strakonice
Fosroc, s.r.o.Praha 9
GAPPAY s. r. o.Slavkov u Opavy
GEOMAT s.r.o.Brno
GEOSYNTETIKA, s.r.o.Praha 6
GRAMEX, spol. s r.o.,Kutná Hora
GUMOTEX, a.s.Břeclav
H.T.comp. spol. s r.o.Prostějov
HEDVA, a.s.Moravská Třebová
Holzbecher, spol. s r.o.Česká Skalice - Zlíč
HUMI OUTDOOR , s.r.o.Dobříš
I.T.I.C. spol.s r.o.Tuchoměřice
ICOPAL s.r.o.Hradec Králové
Im…spol.s r.o.Brno
Ing. Gabriela Polanská - TIBEXVčelná
Ing. Jana Ojhová, CSc.Orlová
Ing. Jiří DrybčákBrno27
Ing. Miroslav Kurka - TRADETEXOrlová - Lutyně
Ing. Mojmír Kotas,Studénka
Ing. Pavel Koutný, Vladimír DadákProstějov
Ing. Pavel PaličkaPěnčín 286
Ing. Renata KabelkováPraha 10
INTEX a.s.Liberec
INVAZ s.r.o.Vítězná Kocléřov
Isabela SANTUSOVÁPraha 6
Ivana Horáková - ProfitexStaré Město
Jarmila UnčovskáKroměříž
JITEX a.s.Písek
Josef KOLOŠPříbor
Josef StaněkPísek
JRKH, spol. s r.o.Malešov
JUTA a.s.Dvůr Králové n.Labem
Karel ČervenýHavířov-Prostřední S
KOFTEX s.r.o.Hradec Králové 2
KOMFORT spol.s r.o.Beroun
Kordárna plus , akciová společnostVelká nad Veličkou 8
Koutný spol. s r.o.Prostějov
KRAS Chornice a.s.Chornice
LC UNION, spol. s r.o.Rokycany
LIPOELASTIC a.s.Praha 2
LIWA CZ, s.r.o.Pelhřimov
LONKA Příbor, a.s.Příbor
Lubomír Mlček - ASTONABojkovice
Ludmila PochylováProstějov
MARCO plus s.r. o.Mšeno
Martin Tomeš - N.TIESHradec Králové
MEDICA FILTER spol s r.o.Kašperské Hory
Mgr. Petr Jelínek - TRINEXJindřichův Hradec
Michal MrázekPraha 6
Milena Regentová - TRISPOLBrno27
Miroslav Jarkovský - KURÝRTřebechovice pod Orebem
Moravolen Bruntál a.s.Bruntál
P a Č - Prádelna a čistírna, s.r.o.Žďár nad Sázavou
Pavel VavroušekPraha 6
Pavla HeinischováProstějov
PEGAS NONWOVENS s.r.o.Znojmo
Profil s.r.o.Olomouc
PROLIFT, a.s., závod Nové Město pod SmrkemNové Město pod Smrke
SANDY Strážnice , spol s r.o.Strážnice
TEP akciová společnostPlzeň - Křimice
TIMO s.r.o.Praha 9 - Vysočany
TREDO s.r.o.Bílá Třemešná
TRIUMPEX spol s r.o.Trutnov
Uživatelé 1Rajhradice
Vamberecká krajka, družstvo umělecké tvorby, VamberkVamberk
VEBA, textilní závody a.s.Broumov
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-MístekFrýdek-Místek
Zámečník a Janouch společnost s rucčením omezenýmHradec Králové