Letem Textilním Světem
navigace

english verzion

homepage

_LNG_SearchSupp

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
investice do vaší budoucnosti
eu.jpg, 2,2kB

Stavební textilie - podlahové krytiny

Dokumenty

Conformity assessment,  Stavební výrobky,  Construction products,  Uvádění na trh - podlahové krytiny,  Centrum technické normalizace,  

Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie
C17Zjišťování vlastnosti propustnosti kolmo k rovině s přítlakem
DIN 60 500-4
C18Hydroizolační pásy a fólie. Stanovení odolnosti proti protrhávání
ČSN EN 12310-1 (72 7636):2000
C19Geomembrány. Rovinnost a přímost
DIN 16 726
C20Geomembrány. Pevnost spoje - ve smyku - v rozlupování
DIN 16 726
C21Geomembrány. Rozměrová stálost.
ČSN 64 0610
C22Geosyntetika. Odolnost vůči prorůstání kořenů
ČSN 64 6223
Podlahoviny
D01Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích
ČSN ISO 10534-1 (730501)
D02Podlahové textilie. Stanovení hmotnosti a výšky vlasu a hmotnosti vlasové příze
ČSN 80 4402:1986 Změna 1/97, DIN 54 325:1988, IWS TM 21:1996, IWS TM 234:1996
D03Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení
ČSN 80 4405:1986
D04Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení na bubnovém přístroji typu Tetrapod
ČSN 80 4407:1982 Změna a-3/87, ÖNORM S 1415
D05Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu
ČSN 80 4408:1987
D06Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra
ČSN 80 4409:1985, DIN 54 318
D07Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po statickém zatížení
ČSN 80 4406:1984, ČSN 80 4412:1984, BS 4939:1987, DIN 54 316
D08Textilní podlahové krytiny. Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinavosti
ČSN EN 1269 (804428) Metoda B
D09Zkoušení úbytku tloušťky podlahových textilií dynamickým stlačováním
ISO 2094:1986, BS 4052:1987, ÖNORM S 1411:75, PN 3227261-02-74
D10Zkoušení odolnosti podlahových textilií proti namáhání kolečkovou židlí
ČSN EN 985 (80 4415):1994 DIN 54 324:1988
D11Určení opotřebení podlahových textilií. Bubnová zkouška k určení změny vzhledu povrchu
DIN 54 323-1:1987, ISO 10361:1990, PNJ 527-80-94
D12Odolnost proti oděru - Wira
IWS TM 122:1996
D13Komfortnost podlahových krytin
DIN 66095
D14Stanovení počtu smyček na jednotku plochy
ISO 1763
D15Podlahoviny. Deformace podkladové vrstvy
ČSN EN 995(80 4423):1997
D16Podlahoviny. Délka stran.
ČSN EN 994(80 4422):1998
D17Podlahoviny. Zjišťování změn vlivem teplotních podmínek.
ČSN EN 986 (80 4421):1996
D18Pryžové podlahové krytiny. Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky
ČSN EN 424 (91 7827):1996
D19Pružné podlahové krytiny. Zjišťování hustoty.
ČSN EN 436(91 7839):1996
D20Pružné podlahové krytiny. Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti dlaždic.
ČSN EN 427(91 7828):1996
D21Pružné podlahové krytiny. Zjišťování smykové síly.
ČSN EN 432(91 7837):1996
D22Pružné podlahové krytiny. Zjišťování vypocování změkčovadel.
ČSN EN 665(91 7834):1996
D23Textilní podlahové krytiny. Délka stran.
ČSN EN 994 (80 4422):1997
D24Textilní podlahové krytiny. Dlaždice. Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek
ČSN EN 986 (80 4421):1996
D25Zjišťování rozměrové stálosti a kroucení po zahřátí
ČSN EN 434 (91 7822)
D26Pružné podlahové krytiny. Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti
ČSN EN 669 (91 7867):1998
D27Pružné podlahové krytiny – Zjišťování pevnosti svaru
ČSN EN 684 (91 7842):1997
D28Textilní podlahové krytiny – Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy
ČSN EN 1318 (80 4424):1998
D29Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny – Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky
ČSN ISO 1957 (80 4425):1998
D30Textilní podlahové krytiny – Hodnocení změn vzhledu
ČSN EN 1471 (80 4426):1998
D31Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti vlněných vláken proti porušení oděrem
ČSN EN 1813 (80 4430):1999
D32Textilní podlahové krytiny. Zjišťování poškození odstřižených krajů pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji VETTERMANN
ČSN EN 1814 (80 4429)
D33Pružné podlahové krytiny – Zjišťování elektrostatického odporu
ČSN EN 1081 (917866)
D34Stanovení elektrostatického odporu na podlahových krytinách
ISO 10965
D35Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn
ČSN EN 423 (917815)
D36Pružné podlahové krytiny. Zjišťování šířky, délky, přímosti a rovinnosti pásů
ČSN EN 426 (917819)
D37Pružné podlahové krytiny. Zjišťování celkové tloušťky
ČSN EN 428 (917820)
D38Pružné podlahové krytiny. Zjišťování soudržnosti vrstev
ČSN EN 431 (917823)
D39Pružné podlahové krytiny. Zjišťování trvalé deformace po statickém zatížení
ČSN EN 433 (917824)
D40Pružné podlahové krytiny. Zjišťování vlivu kolečkové židle
ČSN EN 425 (917836)
D41Pružné podlahové krytiny - Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku
ČSN EN 12105 (917871)
Hořlavosti
E03Zkušební metody pro zkoušení hořlavosti podlahových textilií
ISO 6925:1982, ASTMD 2859:1976, ČSN 804413:1993, ČSN 804414:1993, BS 4790:1987
E03aZjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě
ČSN EN 1399
E09Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň. Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888)
E17Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2 : Zkouška malým zdrojem plamene
ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884)
Zdravotní nezávadnost
H01Textilie-Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
ČSN EN 1413 (80 0066), ISO 3071:1980, STN 80 0066, STN EN 1413, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001Sb., Příloha 10, STN 80 0055 (4.6), STN 80 0054 (4.3)
H04Textilie. Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd Část 2 : Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
MITI 122:1972, ČSN EN ISO 14184-1 a 2 (800291), STN 80 0290, kap. 2, STN EN ISO 14184-1, 2, GOST 25617-83, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha 10,12, STN 80 0055 (4.3), STN 80 0054 (4.4)
Ostatní zkoušky
M01Stanovení podílu textilních vláken ve směsích
ČSN 80 0067:1967 Změna a-8/70 Změna b-3/88, ISO 1833, ISO 5088, direktivy-72/276/EEC - 733/44/EEC, GOST 25617-83, Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb. a č. 94/1999 Sb.
M06Textilie. Oleofobnost - zkouška odolnosti proti uhlovodíkům
ČSN EN ISO 14419, AATCC (tm) 118:1983
Degradace textilních materiálů
N02Umělé působení povětrnosti nebo ozařování v přístrojích. Namáhání filtrovaným zářením xenonového oblouku
DIN 53 387
N03Chování při působení povětrnosti. Chemická odolnost – vliv anorganických kyselin, louhů a solí
ÖNORM 2073 čl. 5.5.7, ÖNORM 2073 čl. 5.5.9, ÖNORM 2076
N04Geotextilie – Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
ČSN EN 12224
N05Geotextilie – Stanovení odolnosti vůči oxidaci
ENV ISO 13438
N06Geotextilie – Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám
ČSN EN 14030
N07Geotextilie – Stanovení odolnosti vůči hydrolýze
ČSN EN 12447

organizace

AMSIN, družstvoOstrava - Výškovice
Jarmila UnčovskáKroměříž
JRKH, spol. s r.o.Malešov
KOLOVRAT, ČM s.r.o.Chýnov
LIMEX ČR, s.r.o.Beroun
OTTO zasilatelství s.r.o.Rudná u Prahy
PANEP s.r.o.Rosice u Brna
PEGA - VEL, a.s.Krnov
PEGAS a.s.Znojmo
PEREX, a.s.Český Těšín
PETRIS SOLNICE spol. s r.oSolnice
PK TECHNICKÉ TEXTILIE spol.s r.o.Praha 10
PLASTT spol. s r.o.Košice
POLYFELT CZPraha 2
POLYTEX, s.r.o.Malé Svatoňovice
PVP Family, spol.s r.o.Toužim
PVP syntetik s.r.o.Sokolov
RANDA s. r. o.Bystré
REHAU s.r.o.Čestlice
REKLAMA KUBÍČEK spol. s r.o.,Brno
RETEX a.s.Moravský Krumlov
RIMA PLUS s.r.o.LIBEREC 23
RTK, tkalcovna Horní Rokytnice n. Jiz., společnost s ručenímRokytnice n. J
SAMETEX , spol. s r.o.Praha 6
Schoeller Křešice s.r.o.Křešice u Litoměřic
SEBA T a.s. Dvůr Králové n.L.Tanvald
SEBA T, akciová společnostTanvald
SILK & PROGRESS, spol. s r.o.Brněnec
SMUTNÝ , spol. s.r.o.Brno
Smutný spol. s r.o.Rosice u Brna
SPOLSIN spol s r.o.Česká Třebová
STERIWUND spol. s r.o.Havířov
STIM spol. s r.o.Zlín
SUKNO a.s.Humpolec
SVITAP J.H.J. spol. s r.o.Svitavy
TEBO, a. s.Nová Včelnice
TEXLEN - LENA a.s.Mladé Buky
TEXLEN - Přádelna, a.s.Trutnov
TEXTILANA, akciová společnostLiberec
TIBA, a.s.Dvůr Králové nad Lab
TOMI-REMONT a.s.Prostějov
TOMISLAV PIVEČKARousínov
TONAK a.s.Nový Jičín
TREPON, a.s.Třebíč
TRINOM BRNO spol. s r.o.Brno
TYLEX Letovice a.s.Letovice
UO TEX, s.r.o.Ústí nad Orlicí III.
VAVRYS CZ s.r.o.,Luhačovice
Veletrhy Brno, a.s.Brno
VERTEX a.s.Litomyšl
Vincent Hegedüs, spol. s r.o.Praha 8 - Libeň
WINSTON International, a.s.Brno