Letem Textilním Světem
navigace

english verzion

homepage

_LNG_SearchSupp

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
investice do vaší budoucnosti
eu.jpg, 2,2kB

Geosyntetika - umělé trávníky

Dokumenty

EN 13253,  Uvádění na trh - umělé trávníky,  Stavební výrobky,  Construction products,  Centrum technické normalizace,  

Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie
C01Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem
ČSN 80 0835:1971, ČSN EN ISO 9073-9, (80 6139)
C02Netkané textilie. Odolnost vůči protlačování. Zkouška protlačování plunžru
ČSN 80 6111:1990
C03Netkané textílie. Odolnost vůči proražení. Zkouška padajícím kuželem
ČSN 80 6114:1990, ČSN EN 918 (80 6124):1995
C04Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti
ČSN 80 6130:1992 Změna a 11-92, DIN 53857-2:1979, ISO 90763-3:1989, ČSN EN 29073-3 (80 6133):1995, STN 640550, ČSN EN ISO 10319 (80 6125), ČSN EN ISO 527-1až 4 (64 0604)
C05Geotextílie. Pyramidální test Protlačování jehlancem
ÖNORM S 2076
C06Výztuže – stanovení obsahu vlhkosti
ČSN EN ISO 3344 (644024)
C07Hydroizolační pásy a fólie -Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1107-1,2 (727631)
C09Geotextilie-Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku
ČSN EN ISO 10321 (806126)
C10Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti
ČSN EN 12226 (806148)
C11Zkoušení textílií (netkaných) CBR
DIN 54 307:1982, ČSN EN ISO 12236, (806127):1997
C12Netkané textilie. Zjišťování pevnosti v dalším trhání
ČSN EN ISO 9 073-4 (80 6134):1998
C13Geotextílie a výrobky geotextíliím příbuzné – Určování charakteristické velikosti otevření
ČSN EN ISO 12956(80 6143): 1999
C14Tahová zkouška na širokém proužku
ČSN EN ISO 10319(80 6125)
C15Zjišťování vlastnosti propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení
ČSN EN ISO 11058(80 6141)
C16Zjišťování schopnosti proudění vody v jejich rovině
ČSN EN ISO 12958 (80 6142)
C17Zjišťování vlastnosti propustnosti kolmo k rovině s přítlakem
DIN 60 500-4
C18Hydroizolační pásy a fólie. Stanovení odolnosti proti protrhávání
ČSN EN 12310-1 (72 7636):2000
C19Geomembrány. Rovinnost a přímost
DIN 16 726
C20Geomembrány. Pevnost spoje - ve smyku - v rozlupování
DIN 16 726
C21Geomembrány. Rozměrová stálost.
ČSN 64 0610
C22Geosyntetika. Odolnost vůči prorůstání kořenů
ČSN 64 6223
Ostatní zkoušky
M01Stanovení podílu textilních vláken ve směsích
ČSN 80 0067:1967 Změna a-8/70 Změna b-3/88, ISO 1833, ISO 5088, direktivy-72/276/EEC - 733/44/EEC, GOST 25617-83, Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb. a č. 94/1999 Sb.
M09Stanovení teploty tání
PNJ 251-07-85
Degradace textilních materiálů
N02Umělé působení povětrnosti nebo ozařování v přístrojích. Namáhání filtrovaným zářením xenonového oblouku
DIN 53 387
N03Chování při působení povětrnosti. Chemická odolnost – vliv anorganických kyselin, louhů a solí
ÖNORM 2073 čl. 5.5.7, ÖNORM 2073 čl. 5.5.9, ÖNORM 2076
N04Geotextilie – Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
ČSN EN 12224
N05Geotextilie – Stanovení odolnosti vůči oxidaci
ENV ISO 13438
N06Geotextilie – Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám
ČSN EN 14030
N07Geotextilie – Stanovení odolnosti vůči hydrolýze
ČSN EN 12447

organizace

JRKH, spol. s r.o.Malešov
KOLOVRAT, ČM s.r.o.Chýnov
MK CETR s.r.o.České Budějovice
MODENA spol. s r.o.Kutná Hora
Moravolen a.s.Jeseník
MORAVOLEN HOLDING a.s.Šumperk
Moravolen Jeseník a.s.Jeseník
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výrobyBrno
MOUKA TIŠNOV, s.r.o.Tišnov
N & P TRADE s.r.o.Brno
NETEX spol. s r.o.Děčín VIII
Nová Mosilana, a.s.Brno
NOVITEX s.r.o.Humpolec
NYKLÍČEK a spol. s r.o.Nové Město n. Metují
Oděvní podnik, a.s.Prostějov
OTAVAN Třeboň a.s.Třeboň
PANEP s.r.o.Rosice u Brna
PEGA - VEL, a.s.Krnov
PEGAS a.s.Znojmo
PEREX, a.s.Český Těšín
PETRIS SOLNICE spol. s r.oSolnice
PK TECHNICKÉ TEXTILIE spol.s r.o.Praha 10
TEXLEN - LENA a.s.Mladé Buky