Letem Textilním Světem
navigace

english verzion

homepage

_LNG_SearchSupp

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
investice do vaší budoucnosti
eu.jpg, 2,2kB

Bytové textilie - potahové textilie

Dokumenty

Centrum technické normalizace,  

Plošné textilie
B13Stanovení pevnosti v dalším trhání
ČSN EN ISO 13937-2 až 4 (80 0829):2001, BS 4303:1968, IWS TM 172:1996, IKEA SS 251231, DIN 53 859, DIN 16 726, ČSN ISO 6383-1 (64 0601)
B14Stanovení pevnosti spoje vrstev
ČSN 80 0830:1986, DIN 53 357, postup a
B15Savost plošných textilií. Stanovení nasákavosti
ČSN EN ISO 62 (64 0112)
B16Zjišťování vzhledu textilií po praní. Hladkost ploch, švů a stabilita puků
ČSN 80 0832:1991
B17Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači
ČSN 80 0833:1993
B18Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji
ČSN 80 0838:1975 Změna a-7/82, PN 251-04-83, ASTM D 3512
B19Zjišťování celkového a trvalého protažení.
ČSN 80 0840:1989, PN 251-03-80
B20Stanovení posuvnosti niti ve švu a ve tkaninách
ČSN 80 0842:1986 Změna a-11/88, IWS TM 117:1996, BS 3320:1988, DIN 53 868, ČSN 80 0826:1964, Změna a-3/77, b-11/77 ASTM D 434
B21Zjišťování délky a šířky
ČSN EN 1773 (80 0843):1998, DIN 16726
B22Zjišťování odolnosti proti opotřebení na přístroji typu Martindale
ČSN EN ISO 12 947-1,2,3,4 (80 0846):1999, IWS TM 112:1996, IWS (tm) 196:1996, BS 4655:1986, BS 5690:1991, PN 251-02-84, PN 251-05-84, PN 251-05-82, DIN 53 863 (metoda B)
B23Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači
ČSN 80 0850:1983
B24Zkoušení odolnosti pletenin proti zatrhávání
ČSN 80 0851:1983
B25Zjišťování relativní propustnosti vodních par plošnou textilií
ČSN 80 0855:1976
B26Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
ČSN 80 0858:1974
B27Zjišťování zešikmení a obloukovitosti u plošných textilií a oděvních textilních výrobků
ČSN 80 0865:1993
B28Pleteniny. Metoda stanovení počtu řádků a sloupků
ČSN 80 0868:1984, Změna a-5/88
B29Oděvní plošné textilie. Stanovení mačkavosti pomocí dutého válce
ČSN 80 0871:1986
B30Hmotnost pletených kusových výrobků
ČSN 80 0863:1992
B31Zjišťování tepelně izolačních vlastností (tepelná odolnost)
PNJ 543-80-96, ISO 8302, ČSN 72 7012-1:1994
B32Zjišťování pevnosti v tahu Metoda GRAB
ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812):1999, ASTM D 1682 :1984, ISO 5082, DIN 53 858
B33Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení
ČSN EN ISO 3386-1,2 (645441)
B34Zjišťování odolnosti tkanin proti třepení
PNJ 558-80-97
B35Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení
ČSN EN ISO 2411 (800830)
B36Textilie - určování odolnosti proti žmolkování a změně povrchu textilních plošných útvarů Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory, Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
ČSN EN ISO12945-1,2 (80 0837), SN 198 525
B37Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti
ČSN EN 1735 (800859)
B38Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
ČSN EN ISO 13938-1 (800875)
B39Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda
ČSN EN 1875-3 (804624)
B40Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla - Metoda 1
ČSN EN 12280-1 (804626)
B41Ponožky. Zjišťování svěru
PNJ 520-80-94
B42Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou
ČSN EN 12332-1 (804629)
B43Zkoušení tuhosti textilií převisem
ČSN EN ISO 9073-7 (80 6137), PNJ 532-80-95
B44Oděvní vložky podlepovací
PNJ 509-80-93
B45Zjišťování línavosti vlasu
PNJ 581-80-99
B46Zkušební metoda pro stanovení odolnosti tkanin proti žmolkování a změny vzhledu výrobku (metoda se žmolkovací komorou- ICI)
BS 5811:1986, IWS TM 152:1996
B47TEFO METHOD. Posuvnost nití
IKEA 5582:1983
B48Zjišťování fyziologických vlastností - měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek ( zkouška pocení vyhřívanou destičkou)
ČSN EN 31 092 (80 0819):1996, ISO 11 092:1993
B49Čistící a namáčecí postupy pro hodnocení vlivu praní
BS 5651:1988
B50Stanovení nepromokavosti - Bundesmannovou zkouškou
ČSN EN 29865 (80 0856) :1995
B52Odolnost proti lepivosti
ČSN EN 25 978 (80 0860):1995
B53Pevnost v tahu povrstvených textilií
ČSN ISO 1421 (80 0861):1994
B54Oděr povrstvených textilií
ČSN EN 530 (83 2900):1996
B55Stanovení odolnosti proti pronikání vody
ČSN EN 20 811 (80 0818):1994, prEN 343, čl.5.1
B57Zjišťování celkového a trvalého protažení
P-VW 3909
B58Pevnost v dalším trhání Syntetické usně a koženky.
DIN 53 356
B59Zjišťování pevnosti švů.
ČSN EN ISO 13 935-1,2 (80 0841):1999
B62Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení vlastností jednotek balení
ČSN EN 2286 (80 4620):1996
B62Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení vlastností jednotek balení
ČSN EN 2286 (80 4620):1996
B63Rozměry přikrývek.
ČSN EN 14 (80 7610):1996
B64Měření rozměrů hotových výrobků.
ČSN 80 7040:1994, ČSN 80 0864:1981
B66Zjišťování užitných vlastností tkanin s Lycrou
TTM 033, TTM 035, TTM 074, TTM 076, TTM 077, TTM 079 A,B
B67Ochranné oděvy-Mechanické vlastnosti-Zkušební metoda:Odolnost proti propíchnutí
ČSN EN 863 (83 2773):1997
B76Zjišťování tloušťky
ČSN EN ISO 5084 (80 0844):1996, PN 251-02-75, ČSN EN ISO 9073-2 (80 6132) :1998, ČSN EN 964-1, (806122):1996, DIN 53 855, ČSN 64 0181
B77Stanovení ukazatelů hmotnosti
ČSN 80 0845:1982 Změna 1-3/94, ČSN EN 29073 –1 (80 6131) : 1994, ISO 9073-1:1989, ČSN ISO 9864 (806129):1995, DIN 53 854, ČSN 80 0863:1992, ČSN EN 965 (80 6123):1966, DIN 53 884, ISO 3801, ČSN EN 984 (80 4420):1995, ČSN EN 12127 (80 0849), ČSN EN 430 (91 7829)
B78Textilie – Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších finálních textilních výrobků po domácím praní a sušení
ČSN EN ISO 15 487 (80 0854)
Hořlavosti
E01Zkušební metody pro zkoušení hořlavosti čalounění - potahových textilií cigaretou
ISO 8191-1:1987, BS 5852:1990, ČSN EN 1021-1 (910232):1996
E02Zkušební metody pro zkoušení hořlavosti čalounění - potahových textilií zápalkou
ISO 8191-2:1988, BS 5852:1990, ČSN EN 1021-2 (91 0232):1996
E05Hořlavost plošných textilií ve svislé poloze
ČSN EN 1625 (800803), ČSN EN ISO 6940 (80 0805):1996, ČSN EN ISO 6941 (80 0806):1996, ČSN EN 1103 (800804):1997, ČSN EN 1624 (800802):2000
E07Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
ČSN EN ISO 10528 (80 0836):1996, BS 5651:1988
E17Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2 : Zkouška malým zdrojem plamene
ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884)
Stálobarevnosti
G01Textilie-Zkoušky stálobarevností-Část A01: Všeobecné principy zkoušení
ČSN EN ISO 105-A01:1997 (80 0120), DIN EN ISO 105-A01, STN EN ISO 105-A01
G02Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část A02:Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu
ČSN EN 20105-A02:1995 (80 0119), DIN EN 20105-A02, ISO 105-A02, STN EN 20150-A02
G03Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část A03:Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění
ČSN EN 20105-A03:1995 (80 0121), ISO 105-A03, STN EN 20105-A03
G04Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin
ČSN EN 20105-A04:1995 (80 0178), ISO 105-A04, STN EN 20105-A04
G05Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část A05: Přístrojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice
ČSN EN ISO 105-A05:1998 (80 0124), ISO 105-A05, STN EN 20105-A05
G06Textilie -Zkoušky stálobarevností - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle
ČSN EN ISO 105 -B02 (80 0147), DIN EN ISO 105 -B02, BS EN 20105 -B02, ISO 105 -B02, STN EN ISO 105-B02, IWS TM 5, GOST 9733.1 –91, GOST 9733.3 -83
G07Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška xenonovou výbojkou
ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171), ISO 105-B04
G08Textilie -Zkoušky stálobarevností - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie
ČSN EN ISO 105 -B05 (80 0150), DIN EN ISO 105 -B05, BS EN ISO 105 -B05, ISO 105 -B05, STN 80 0150
G09Textilie.Zkoušky stálobarevností.Část C01 – C05: Stálobarevnost v praní.Zkouška 1 -5
ČSN EN 20105 –C01, ČSN EN 20105 –C02, ČSN EN 20105 –03, ČSN EN 20 105 –C04, ČSN EN 20105 –C05, (80 0146):1996, STN EN 20105-C01 až C05, DIN EN 20105-C01až C05, BS EN 20105-C01 až C05, ISO 105-C01 až C05, GOST 9733.4 -83
G10Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní
ČSN EN ISO105-C06:1995 (80 0123), DIN EN ISO 105-06, BS EN ISO 105-C06, ISO 105-C06, STN ISO 105-C06, GOST 9733.4-83
G11Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění
ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166):1996, STN EN ISO 105-D01, DIN EN ISO 105-D01, BS EN ISO 105-D01, ISO 105-D01
G12Textilie -Zkoušky stálobarevností - Část D02: Stálobarevnost v otěru: organická rozpouštědla
ČSN EN ISO 105-D02 (80 0152), STN EN ISO 105-D02, DIN EN ISO 105-D02, BS EN ISO 105-D02, ISO 105-D02, GOST 9733.13-83
G13Textilie. Zkoušky stálobarevností - Část E01: Stálobarevnost ve vodě
ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143), STN EN ISO 105-E01, DIN EN ISO 105-E01, BS EN ISO 105-E01, STN EN ISO 105-E01, ISO 105-E01, IWS TM 6, GOST 9733.5-83, STN 80 0055 (4.7)
G16Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část E04: Stálobarevnost v potu
ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165), DIN EN ISO 105-E04, BS EN ISO 105-E04, ISO 105-E04, STN EN ISO 105-E04, IWS TM 174, GOST 9733.6-83, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha č. 8, 9, 10, STN 80 0055 (4.7)
G19Textilie. Zkoušky stálobarevností - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou
ČSN EN ISO 105-E07, ISO 105-E07, BS EN ISO 105-E07, DIN EN ISO 105-E07, STN EN ISO 105-E07
G27Textilie-Zkoušky stálobarevností - Část X05: Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům
ČSN EN ISO 105-X05 (80 0177), ISO 105-X05, DIN EN ISO 105-X05, BS EN ISO 105-X05
G30Textilie-Zkoušky stálobarevností-Část X12: Stálobarevnost v otěru
ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139):1996, DIN EN ISO 105-X12, BS EN ISO 105-X12, ISO 105-X12, STN EN ISO 105-X12, GOST 9733.27-83, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha č. 10, STN 80 0055 (4.7)
G31Zkoušení stálosti vybarvení textilií při šamponování
ČSN 80 0168:1969
G32Stálobarevnost podlahových textilií při šamponování
BS 1006-UK-TB:1978
G34Plošné textilie. Stanovení dvoubarevnosti
ČSN 80 4403:1991
G37Stanovení úbytku vlasu po obrušování
BS 4655:1986, příloha D
G38Bytové textilie. Zkouška stálobarevnosti. Stálobarevnost vůči působení vody (vznik skvrn způsobených vodou)
SS 25 1250
Zdravotní nezávadnost
H01Textilie-Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
ČSN EN 1413 (80 0066), ISO 3071:1980, STN 80 0066, STN EN 1413, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001Sb., Příloha 10, STN 80 0055 (4.6), STN 80 0054 (4.3)
H04Textilie. Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd Část 2 : Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
MITI 122:1972, ČSN EN ISO 14184-1 a 2 (800291), STN 80 0290, kap. 2, STN EN ISO 14184-1, 2, GOST 25617-83, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha 10,12, STN 80 0055 (4.3), STN 80 0054 (4.4)
H05Důkaz primárních aromatických aminů-Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
ČSN 62 1156, Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. Příloha č. 8,9,10,12
Praní
J01Příprava označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů
ČSN EN ISO 3759 (80 0825), STN EN ISO 3759
J02Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
ČSN EN 26330 (80 0821), ISO 6330, STN EN 26330, ČSN EN ISO 6330
J03Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
ČSN EN 25077 (80 0822), ISO 5077, STN EN 25077
J04Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků
ČSN 80 7040, STN 80 7040
J06Textilie. Hodnocení změny vzhledu textilie po údržbě
PNJ 521-80-94 a) 2002
Ostatní zkoušky
M01Stanovení podílu textilních vláken ve směsích
ČSN 80 0067:1967 Změna a-8/70 Změna b-3/88, ISO 1833, ISO 5088, direktivy-72/276/EEC - 733/44/EEC, GOST 25617-83, Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb. a č. 94/1999 Sb.
M06Textilie. Oleofobnost - zkouška odolnosti proti uhlovodíkům
ČSN EN ISO 14419, AATCC (tm) 118:1983

organizace

AMSIN, družstvoOstrava - Výškovice
BENAR a.s.Benešov nad Ploučnicí
BLATA, výrobní družstvoVeselí nad Lužnicí
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo invalidůBrno
CZECH ROVEX s.r.o.Brno
Dagmar JochcováBohuňovice
Dagmar VitamvásováMoravany
Deutsche Theaterbau Kinotechnik GmbHThalheim
DEVA F - M, s.r.o.Frýdek - Místek
DINA-HITEX spol.s r.o.Bučovice
Dům módy a.s.Praha 1
ECOTEX spol. s r.o.Vysoké Mýto
ECOTEXTIL, s.r.o.Neratovice
EKOTEX spol.s r.o.Ivančice
EMC & Co, s.r.o.,V.Mýto
Eva KolářskáTachlovice 19
EVONA a.s.Chrudim III
FEZKO a.s.Strakonice
Fosroc, s.r.o.Praha 9
GEOMAT s.r.o.Brno
GEOSYNTETIKA, s.r.o.Praha 6
GRAMEX, spol. s r.o.,Kutná Hora
GUMOTEX, a.s.Břeclav
HEDVA, a.s.Moravská Třebová
Holzbecher, spol. s r.o.Česká Skalice - Zlíč
HUMI OUTDOOR , s.r.o.Dobříš
I.T.I.C. spol.s r.o.Tuchoměřice
ICOPAL s.r.o.Hradec Králové
Im…spol.s r.o.Brno
Ing. Alexander DřímalPraha 9
Ing. Gabriela Polanská - TIBEXVčelná
Ing. Irena PacltováPraha 3
Ing. Jiří DrybčákBrno27
Ing. Miroslav Kurka - TRADETEXOrlová - Lutyně
Ing. Mojmír Kotas,Studénka
Ing. Pavel Koutný, Vladimír DadákProstějov
Ing. Pavel PaličkaPěnčín 286
INTEX a.s.Liberec
Ivana Horáková - ProfitexStaré Město
Jana Harygová - HARY SPORTBrumov-Bylnice
Jana PetrováBrno
Jarmila UnčovskáKroměříž
Jiří Rada - recyklace odpadůŽatec
JITEX a.s.Písek
Jitka a.s.Jindřichův Hradec
Josef KOLOŠPříbor
Josef StaněkPísek
JRKH, spol. s r.o.Malešov
JUTA a.s.Dvůr Králové n.Labem
Karel ČervenýHavířov-Prostřední S
KOFTEX s.r.o.Hradec Králové 2
KOMFORT spol.s r.o.Beroun
Kordárna plus , akciová společnostVelká nad Veličkou 8
KOTVA a.s.Praha 1
Koutný spol. s r.o.Prostějov
KRAS Chornice a.s.Chornice
LC UNION, spol. s r.o.Rokycany
LIPOELASTIC a.s.Praha 2
LIWA CZ, s.r.o.Pelhřimov
LONKA Příbor, a.s.Příbor
Lubomír Mlček - ASTONABojkovice
MARCO plus s.r. o.Mšeno
Marie PololáníkováBlansko
Martin Tomeš - N.TIESHradec Králové
Mgr. Petr Jelínek - TRINEXJindřichův Hradec
Michaela VegnerováPraha 4 - Háje
Milena Regentová - TRISPOLBrno27
Miroslav Jarkovský - KURÝRTřebechovice pod Orebem
MODETA s.r.o.JIhlava
Nezávislá vysokohorská turistikap. Kosmonosy
OTTO zasilatelství s.r.o.Rudná u Prahy
Pavla HeinischováProstějov
PEGAS NONWOVENS s.r.o.Znojmo
SANDY Strážnice , spol s r.o.Strážnice
Šárka NacovskáPraha 1
Svaz českých a moravských výrobních družstevPraha 1
TEP akciová společnostPlzeň - Křimice
TREDO s.r.o.Bílá Třemešná
Vamberecká krajka, družstvo umělecké tvorby, VamberkVamberk
Věra VávrováVimperk
VITKA Brněnec a.s.Brněnec
VLČEK spol. s r.o.Plzeň
VLT s. r. o. výroba lehkých textiliíVítězná - Kocléřov
Vojtěch OcelkaZlín