Letem Textilním Světem - _LNG_DOCS Letem Textilním Světem - homepage
geomříže, geosítě
geomembrány
geotextilie filtrační a drenážní
geotextilie pro stabilizaci a ochranu
umělé trávníky
rychlení plodin
stínění ve sklenících
mulčovací textilie
tepelné a zvukové izolace
fasádní textilie
střešní membrány
podlahové krytiny
filtry pro klimatizace
operační prádlo
oblečení pacientů a personálu
ložní prádlo
spotřební zdravotní materiál
ochranné oděvy
nepromokavé plachty
sítě
potahy a čalounění sedadel
tepelná a zvuková izolace
textilie pro tvarované díly
autokoberce
airbagy
bezpečnostní pásy
vzduchové a olejové filtry
kordy
lana, provazy
přepravní sítě
pytle, vaky, bigbagy
upevňovací pásy, popruhy
filtry
technické plsti
čistící textilie
povrstvené textilie
dopravníkové pásy a řemeny
protihlukové bariéry
povrchy a ochrana sportovišť
textilie pro výrobu sportovní obuvi
textilie pro výrobu dresů, kombinéz, chráničů
padáky
textilie pro tašky, batohy, torny
sítě
dekorační textilie
potahové textilie
koberce, předložky
ložní prádlo
stolní prádlo
matrace
koupelnové prádlo
prádlo
svrchní ošacení
outdoor
pracovní a profesní
olejosorpční utěrky a rohože
norné stěny
textilní hračky pro děti do 3 let
ostatní textil pro děti do 3 let
délkové textilie
TPP
peří
vlna
navigace

english verzion

homepage

_LNG_SearchSupp

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
investice do vaší budoucnosti
eu.jpg, 2,2kB
  
Technical Standardisation

Centrum technické normalizace při Textilním zkušebním ústavu

Dokument ve formátu PDF - Licence CTN

V rámci změn, které proběhly ke konci roku 2008 v oblasti zabezpečení tvorby národních norem (ČSN) a mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem byla Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena CTN licence k užívání označení Centrum technické normalizace chráněné ochrannou známkou.Působnost CTN v technických komisích CEN a ISO

 • CEN/TC 134 Pružné a textilní podlahové krytiny
 • CEN/TC 189 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím
 • CEN/TC 207 Nábytek
 • CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky
 • CEN/TC 382 Projektová komise: PFOS
 • ISO/TC 133 Systémy velikostí a označování oděvů
 • ISO/TC 136 Nábytek
 • ISO/TC 219 Podlahové krytiny
 • ISO/TC 221 Geosyntetika
 • ISO/TC 38 Textil

CTN po dohodě s ÚNMZ převzalo nově do rozsahu působnosti:

 • CEN/TC 207 Nábytek
 •  ISO/TC 136 Nábytek

Při řešení úkolů tvorby technických norem v této oblasti bude spolupracovat s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou (MZLÚ).

Přehled aktivit v technických normalizačních komisích ČNI, evropských a mezinárodních normalizačních organizacích a informace o dalším zapojení do normotvorné činnosti

Účast v technických normalizačních komisích:

 • TNK 31 - předsednictví
 • TNK 3
 • TNK 137
 • TNK 27/SC 2

Textil
Osobní ochranné prostředky
Hračky a předměty péče o děti
Zkoušení požární bezpečnosti staveb

Účast v pracovních skupinách CEN a ISO:

Neaktivní zdravotnické prostředky:

 • CEN/TC 205/ WG 14 Chirurgické oděvy a roušky používané jako lékařské prostředky ve zdravotnických zařízeních - Požadavky na užitné vlastnosti a metody zkoušení

Podlahové krytiny:

 • CEN/TC 134/ WG 8 Textilní podlahové krytiny

Geosyntetika:

 • CEN/TC 189/ WG 1 Všeobecné a specifické požadavky - geotextilie apod. (včetně skupiny ad hoc pro asfaltové výztuhy)
 • CEN/TC 189/ WG 3 Mechanické zkoušky
 • CEN/TC 189/ WG 4 Hydraulické zkoušky
 • CEN/TC 189/ WG 5 Zkoušky trvanlivosti
 • CEN/TC 189/ WG 6 Geomembrány a geosyntetika ve styku s vrstvou jílu - Všeobecné a specifické požadavky

Textil:

 • CEN/TC 248/ WG 8 Potahové textilie
 • CEN/TC 248/ WG 9 Priority výzkumných projektů
 • CEN/TC 248/ WG 10 Oděvní výrobky - velikostní systém
 • CEN/TC 248/ WG 25 Textilie pro kosmetiku
 • CEN/TC 248/WG 26 Textilie - Metody zkoušení pro analýzu látek vymezených Evropskou komisí
 • CEN/TC 248/ WG 28 Termoregulace
 • CEN/TC 248/ WG 30 Kvantitativní analýza směsí vláken
 • ISO/ TC 38/ SC 2/ WG 12 Symboly ošetřování

V rámci Plánu standardizace - Plánu rozvoje technické normalizace CTN řeší úkoly k popularizaci technické normalizace. Výstupem jsou výukové materiály:

 • tištěný materiál ve formě příručky
 • powerpointová prezentace 
 • e-learningová forma výuky včetně testů a jejich vyhodnocení v prostředí Moodle.

Dále CTN poskytuje na smluvním základě pro organizace zejména informační činnosti, které jsou zpoplatněny:

 • informuje o aktuálních právních předpisech k jakosti, posuzování shody, technické normalizaci a metrologii
 • zajišťuje aktualizaci archivu ČSN třídy 80
 • informuje o přípravě a vydání ČSN, ČSN EN k třídě 80
 • poskytuje metodickou pomoc při tvorbě podnikových norem
 • poskytuje metodickou pomoc v metrologii
 • informuje o novinkách v systémech managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 14065)

Formy poskytování informací:

 • aktuální záležitosti sděluje dopisy, případně maily
 • rozsáhlé materiály a souhrn za čtvrtletí je zasílán na CD
 • obecné informace jsou uváděny na www.tzu.cz.

5. 5. 2009 Gabrielová, Tomeš

© Textilní zkušební ústav s.p. 2005, design a program InternetRegion s.r.o.